[ Grafer ]

Har jag en favoritgraf?

Det är inte alltid självklart att hur man designar en rapport påverkar vad man faktiskt ser i den, men här diskuterar jag hur just vilken graf jag valde påverkade vad man såg, och hur det kunde leda till att min “upptäckt” nådde högsta ledningen hos min kund.

Tags: ,

David Stavegård

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *